KONSULTACJA ORTODONTYCZNA JEST DZISIAJ STANDARDEM DOBREJ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ, W DECYZJI O SKORZYSTANIU Z NIEJ NA PEWNO POMOŻE KILKA WAŻNYCH INFORMACJI:


 

Nie ma określonych granic wiekowych dla prowadzenia leczenia ortodontycznego, a wiek Pacjenta nie jest głównym czynnikiem decydującym o momencie rozpoczęcia ewentualnego leczenia - czytaj więcej

Z konsultacji ortodontycznej należy skorzystać zawsze wtedy gdy coś związanego z położeniem zębów, wyglądem uśmiechu, czy funkcją zgryzu niepokoi samych Państwa, Waszego Pediatrę czy Stomatologa. Nie istnieje określona granica wiekowa dla leczenia ortodontycznego :potrzeba leczenia może istnieć w określonych przypadkach nawet od urodzenia ,czy we wczesnym dzieciństwie a u dorosłych leczenie ortodontyczne można prowadzić dopóki istnieje własne, nawet niepełne uzębienie. Nie istnieją również żadne konkretne wskazania wiekowe rozpoczęcia leczenia u dzieci i młodzieży – leczenie podejmuje się w zależności od rodzaju wady zgryzu w bardzo różnym wieku, u jednego Pacjenta może być to 7 rok życia u innego 10 czy 13 a u jeszcze innego dopiero po 18 roku życia. Warto więc, w przypadku jakichkolwiek problemów związanych ze zgryzem udać się na ortodontyczną konsultację, która wyjaśni wątpliwości i na pewno przyczyni się do rozwiązania ewentualnych zaburzeń.

 

Ilość zębów stałych nie jest wyznacznikiem momentu rozpoczęcia leczenia ortodontycznego - czytaj więcej

Wyrzynanie zębów stałych jest procesem etapowym trwającym kilka lat, zwykle między 7-15 rokiem życia, a zęby trzecie trzonowe zwane "ósemkami" pojawiają się często dopiero po 20 roku życia. W tym długim okresie czasu odbywa się wzrost i rozwój całego organizmu, a w raz z nim dużo zmian mających wpływ na rozwój zgryzu i całej twarzy. Prowadzenie leczenia ortodontycznego w tym czasie w wielu przypadkach jest bardzo korzystne: efekty leczenia pojawiają się szybko i co najważniejsze pozostają trwałe. Wymiana uzębienia nie zawsze jednak przebiega adekwatnie to ogólnego rozwoju dziecka-zdarza się tak ,że 10-latki mają już wszystkie zęby stałe, albo 14-latki mają jeszcze kilka zębów mlecznych .Istnieją również takie zaburzenia, które należy leczyć w etapie uzębienia mieszanego, gdyż tylko wtedy można osiągnąć zamierzony efekt. Należy pamiętać więc, iż to nie ilość zębów stałych decyduje o momencie rozpoczęcia leczenia, a konkretne wskazania wynikające z istniejących zaburzeń zgryzowych Pacjenta.

 

Leczenie aparatami stałymi nie zawsze wymaga posiadania wszystkich stałych zębów - czytaj więcej

Istnieją pewne zaburzenia zgryzowe które należy leczyć już w okresie wczesnoszkolnym, kiedy dziecko zaczyna dopiero wymieniać zęby mleczne. Czasami takie leczenie wymaga działania ciągłej siły jaką zapewniają aparaty na stałe mocowane w jamie ustnej. Mogą być również takie sytuacje gdzie zastosowanie aparatów stałych daje większą skuteczność i trwałość efektów niż przy użyciu aparatów zdejmowanych. W takich przypadkach istnieje możliwość założenia różnych aparatów stałych, często wykonywanych indywidualnie dla Pacjenta tylko na niektóre zęby stałe, można również założyć tzw. aparat stały częściowy który wygląda jak te noszone przez starsze dzieci i dorosłych, ale jest założony tylko na kilka zębów stałych , które dziecko już posiada w jamie ustnej. Najważniejsze jest więc to, aby leczenie w danym przypadku było podjęte w określonym czasie i z użyciem najbardziej skutecznych metod. Wtedy możemy przewidywać dobry efekt i pewną trwałość osiągniętych zmian.

 

Rozpoczęcie leczenia ortodontycznego, które związane jest z założeniem aparatu stałego lub odebraniem aparatu zdejmowanego poprzedza kilka ważnych etapów - czytaj więcej

I WIZYTA - KONSULTACJA
to pierwsze spotkanie z Pacjentem, na którym lekarz:
-przeprowadzi dokładny wywiad ustalając oczekiwania Pacjenta i wskazania do leczenia
-oceni stan zdrowia jamy ustnej i w zależności od potrzeb skieruje do lekarzy innych specjalizacji celem przygotowania do leczenia ortodontycznego
-skieruje na wykonanie zdjęć rentgenowskich i innych badań koniecznych do przeprowadzenia prawidłowej diagnostyki

II WIZYTA - DIAGNOSTYKA
to wszystkie procedury konieczne do postawienia prawidłowego rozpoznania zaburzeń zgryzowych i tym samym niezbędne do ustalenia najlepszego dla każdego Pacjenta planu leczenia. Na tej wizycie lekarz wykona wyciski łuków zębowych Pacjenta, fotografie, będzie analizował dostarczone zdjęcia rtg i przeprowadzi specjalistyczne badanie ortodontyczne całego układu stomatognatycznego.

III WIZYTA - PLAN LECZENIA
to jedna z najważniejszych wizyt podczas całego procesu leczenia, na tej wizycie lekarz:
-omówi istniejące problemy zgryzowe i ich przyczyny oraz przedstawi dokładny plan całego leczenia ortodontycznego, jak również ewentualnej współpracy ze specjalistami innych dziedzin
-opowie o przebiegu leczenia i związaną z nim potrzebą zaangażowania ze strony Pacjenta
-przedstawi metody leczenia czyli rodzaje aparatów, które będą zastosowane
-w przypadku kilku możliwych rozwiązań pomoże Pacjentowi podjąć świadomą decyzję wyjaśniając różnice, korzyści i zagrożenia

Dopiero po wyjaśnieniu wszystkich kwestii i zaakceptowaniu przez Pacjenta planu leczenia rozpoczyna się właściwe leczenie ortodontyczne.

 

Przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego cała jama ustna powinna zostać wyleczona - czytaj więcej

Leczenie ortodontyczne powinno być rozpoczęte po spełnieniu odpowiednich warunków. Dotyczy to nie tylko wyleczenia zębów, ale też dziąseł i błony śluzowej oraz zachowania optymalnej higieny. Dlatego już podczas pierwszej wizyty ortodonta ogląda całą jamę ustną i zwraca uwagę na wszystkie istniejące problemy kierując Pacjenta do lekarza odpowiedniej specjalności na konsultację i ewentualne leczenie. Przeglądowe rentgenowskie zdjęcie pantomograficzne, na które zwykle kieruje ortodonta również pomaga zdiagnozować ewentualne nieprawidłowości w obszarze kości, korzeni zębów a nawet zatok szczękowych. Leczenie ortodontyczne może być rozpoczęte dopiero wtedy, kiedy wszystkie istniejące problemy zostaną rozwiązane.

 

Leczenie ortodontyczne zawsze wymaga współpracy i zaangażowania Pacjenta lub Pacjenta i Opiekunów w przypadku Pacjentów młodocianych - czytaj więcej

Leczenie ortodontyczne niezależnie od zastosowanej metody wymaga zawsze wzmożonej dbałości o higienę, ograniczeń w diecie tj. rezygnacji z niektórych pokarmów (w przypadku aparatów stałych),konieczności zgłaszania się na wizyty kontrolne i wykonywania określonych w planie leczenia zaleceń lekarza. O wszystkich aspektach leczenia Pacjent zostaje poinformowany podczas wizyty na której przedstawiony jest plan całego leczenia. Ważna jest więc bardzo świadoma decyzja o rozpoczęciu leczenia, gdyż brak współpracy ze strony Pacjenta utrudnia ,a czasem nawet uniemożliwia osiągnięcie zamierzonych efektów.

 

Istnieje niewiele przeciwwskazań do leczenia ortodontycznego - czytaj więcej

Jest niewiele sytuacji, w których podjęcie leczenia ortodontycznego nie jest wskazane i są to zwykle ograniczenia względne tj. czasowo odraczające moment rozpoczęcia leczenia. Sa to: czynna choroba nowotworowa w trakcie leczenia i tuż po , ostra choroba przyzębia, przewlekła i nieustabilizowana choroba przyzębia, silna alergia na materiały stosowane podczas leczenia,przyjmowanie niektórych leków wpływających na metabolizm kości, brak sanacji jamy ustnej, nieodpowiednia higiena jamy ustnej, brak współpracy lub niedojrzałość emocjonalna Pacjenta oraz konieczność częstego wykonywania rezonansu magnetycznego głowy z przyczyn ogólnozdrowotnych (dotyczy leczenia aparatami stałymi).Większość z tych problemów udaje się z czasem rozwiązać i rozpoczęcie leczenia staje się możliwe.

 

Leczenie ortodontyczne bardzo często związane jest ze współpracą ze specjalistami innych dziedzin stomatologii i medycyny - czytaj więcej

Dzisiejsza opieka stomatologiczna oferuje Pacjentom osiągnięcie pełnego zdrowia jamy ustnej i pięknego uśmiechu w każdym wieku. Ortodoncja jest jedną ze specjalistycznych dziedzin, dzięki której możemy otrzymać nie tylko poprawę estetyki, ale też lepszą funkcję i zdrowie zębów, dziąseł i stawów skroniowo-żuchwowych, a tym samym lepszą jakość życia. Leczenie ortodontyczne często jednak wymaga współpracy ze specjalistami innych dziedzin np. chirurgów stomatologów w sprowadzaniu zębów zatrzymanych, laryngologów przy problemach z przegrodą nosa czy przerostem migdałów czy stomatologów dziecięcych przy wyleczeniu zębów przed rozpoczęciem leczenia. Często niezbędny jest też chirurg szczękowo- twarzowy kiedy w planie leczenia zawiera się zabieg ortognatyczny, lub protetyk kiedy po leczeniu będzie należało uzupełnić brakujące zęby. Konieczność udziału innych lekarzy zostaje Pacjentowi wyjaśniona podczas przedstawiania całego planu leczenia ortodontycznego. Istnieje także analogiczna kwestia współpracy innych lekarzy z ortodontą, kiedy specjaliści innych dziedzin korzystają z pomocy ortodonty by zrealizować swój plan leczenia np. protetyk który potrzebuje lepszego ustawienia istniejących zębów by wykonać most czy odbudować brakujące zęby na implantach, albo periodontolog któremu usunięcie węzłów urazowych w zgryzie ułatwi uzyskanie poprawy stanu przyzębia czy umożliwi wykonanie zabiegów naprawczych. Ortodonta zwykle więc nie działa sam, lecz jest częścią interdyscyplinarnego zespołu w trosce o najlepszy efekt leczenia.

GODZINY OTWARCIA


12:00 - 19:00
poniedziałek - piątek
po uzgodnieniu telefonicznym
 

ADRES GABINETU


ul. Św. Wojciecha 10 lokal U5
(róg Św. Wojciecha i Żeromskiego)
Gdynia Śródmieście

KONTAKT


Rejestracja:
tel. +48 730 730 707
Kontakt bezpośredni:
tel. +48 660 707 741